Author name: lulealvensvr

Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft 

I kommentaren på Vattenfalls hemsida står det: “Givet det rådande säkerhetsläget pågår ett omfattande arbete med att uppdatera och implementera säkerhetsskyddsföreskrifter för säkerhetsklassad verksamhet i Sverige, som produktion och distribution av energi.   Den 21 oktober 2022 inledde SvK en tillsyn av hur Vattenfall Vattenkraft efterlever de nya administrativa kraven i säkerhetsskyddslagen och anslutande föreskrifter, som […]

Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft  Read More »

Skogsavverkning i Saskam

Skogsbolaget SCA har börjat avverka skog vid byn Saskam väster om Jokkmokk. Skogen har både höga sociala värden och naturvärden och Naturskyddsföreningen har begärt att bolaget gör en utredning om hänsyn till miljön och de hotade arter som finns i området.Ärendet utreds av Skogsstyrelsen.  – Att låta maskinerna rulla in trots att vi bett SCA pausa

Skogsavverkning i Saskam Read More »

Kurt har skickat en skrivelse till riksdagen och regeringen

Luleälvens Vattenråd styrelseledamot, Kurt Lundström har skickat en skrivelse till riksdagen och regeringen. Se nedan för skrivelsens innehåll. Till samtliga riksdagsledamöter och ordförande i utskott Jokkmokks Marknad 1-3:e februari 2024: “Lax eller torrfåra? Europas bästa laxälv igår, idag och imorgon”. Fredag 2 feb kl. 10 presenterar författaren Jannete Hentati boken “Älven i mig” på Ájtte – Svenskt Fjäll- och

Kurt har skickat en skrivelse till riksdagen och regeringen Read More »

Luleälvens Vattenråds framgångar på Jokkmokks marknad 2024

I år deltog Luleälvens Vattenråd (LVR) i den anrika Jokkmokks marknad, en samlingsplats fylld med kultur, traditioner och samhällsengagemang. Under dagarna 1–3 februari 2024 hade vi äran att representera vår förening, dela vår vision och engagera besökare i vårt arbete för en hållbar framtid för Luleälven. Marknadsplats och deltagandeMitt i hjärtat av marknadsområdet, vid en

Luleälvens Vattenråds framgångar på Jokkmokks marknad 2024 Read More »

Välkommen till vår tältkåta på Jokkmokks marknad!

Hej kära vänner, Det är med stor glädje vi på Luleälvens Vattenråd bjuder in er till vår inspirerande presentation och marknadsstånd under anrika Jokkmokks marknad, en av Sveriges mest livfulla och kulturella sammankomster! När och var?Märk era kalendrar: Luleälvens Vattenråd har en tältkåta på marknaden den 1-3 februari, där vi välkomnar alla som är intresserade

Välkommen till vår tältkåta på Jokkmokks marknad! Read More »

Framsteg och Dialoger: Vattenrådets Senaste Aktiviteter och Möten

Det är med glädje vi delar med oss av de senaste uppdateringarna från våra aktiviteter och möten, som varit fulla av framsteg och spännande dialoger. Vi har informerat Vattenmyndigheten om vårt deltagande på Bodens marknad, som blev lyckat. Vi berättade om möjligheten att restaurera Lule Älv och återskapa älvens laxfisk, men att detta kräver ett

Framsteg och Dialoger: Vattenrådets Senaste Aktiviteter och Möten Read More »

Möte med Länsledningen, Vaisa sameförening och Jokkmokks kommun

Vi är glada för ett givande möte med Landsövdingen, länsledningen och Vattenmyndigheten i Bottenviken tillsammans med Vaisa Sameförening och Jokkmokks kommun.  Längst fram till vänster, Annelie Päiviö, bakom sitter Viola Walkeapää, sedan landshövding Lotta Finstorp, Henrik Blind, Johanna Söderasp, Johan Antti, längst till höger Siri Lundström. Foto Maria Dupal. Tillsammans med Vaisa sameförening och Jokkmokks kommun

Möte med Länsledningen, Vaisa sameförening och Jokkmokks kommun Read More »

Luleälvens vattenråd: ny medlem, viktiga möten och engagemang för Vattendirektivet

Efter det senaste styrelsemötet i Luleälvens Vattenråd (LVR) vill vi dela några viktiga uppdateringar med våra medlemmar och intressenter. Vi är mycket glada över att kunna meddela att Jokkmokks kommun officiellt har blivit medlem i LVR. Detta stärker vårt arbete och vårt mandat att verka för älvens bästa. En viktig händelse som står i vår

Luleälvens vattenråd: ny medlem, viktiga möten och engagemang för Vattendirektivet Read More »

Robert Westin diskuterar Vattenfalls miljoninvestering i reglerade älvar

I en intervju med Morgon i P4 Norrbotten, har Robert Westin, styrelsemedlem i LVR, delat med sig av sina tankar och förhoppningar gällande Vattenfalls satsning på Luleälven. Ett anslag på 65 miljoner kronor har öronmärkts för att revitalisera den akvatiska miljön i våra reglerade älvar, till förmån för biologisk mångfald samt vandring för olika fiskarter.

Robert Westin diskuterar Vattenfalls miljoninvestering i reglerade älvar Read More »