Author name: lulealvensvr

Luleälvens Vattenråd i P4 Norrbotten

Luleälvens vattenråd intervjuas i P4 Norrbotten i samband med vår informationskampanj i älvdalen. Siri och Kurt beskriver vattenrådets syfte. För att lyssna på inslaget följ länken: https://sverigesradio.se/artikel/nyinstiftat-vattenrad-ska-jobba-for-lule-alvdals-vattenmiljofragor

Välkommen till det nybildade Luleälvens Vattenråd

Luleälvens Vattenråd (LVR) är en ideell förening som bevakar och driver vattenfrågor i Lule älvdal.  LVR agerar under Vattenmyndigheten och syftar till uppfyllandet av EU:s Vattendirektivs och Miljöbalkens grundläggande krav på God Ekologisk Status alternativt God Ekologisk Potential, samt bred samverkan med berörda och intresserade aktörer i avrinningsområdet. Tveka inte att kontakta LVR på vattenrad@lulealv.org …

Välkommen till det nybildade Luleälvens Vattenråd Read More »