Luleälvens vattenråd

Julevädno

- En älvdal med forsande, friskt och levande vatten
med blomstrande ekosystem, företagande, renskötsel, besöksnäringar, industri, fiske och jakt, och en älv som möjliggör mer elproduktion än idag i samklang med klimat och biologisk mångfald.

Gamajåhkå rapids near Kvikkjokk Fjällstation, evening light by Tero Laakso

nyansering av intressen

Idag ges vattenkraften den absolut största platsen i älvdalen, vilket hämmar biologisk mångfald, kulturell och social utveckling. Vi vill uppmärksamma värdet som älven kan bringa samhället på fler plan. Området kring älvdalen är ett av Sveriges mest skiftande med en mångfald av kulturlämningar, språkrikedom och kulturyttringar i text, musikformer, film och berättelser mun till mun för att inte tala om slöjd och konst. Förutsättningen för allt detta är en levande älv med sin naturliga mångfald av liv ovan och under vattnet. Vi ses vid vattnet!

FAKTA OM LULEÄLVEN

Luleälven är en av Sveriges mest vattenrika älvar och bidrar mest till vår vattenkraft.

På lulesamiska heter älven Julevädno och består av två älvfåror, Lilla och Stora Luleälv som innan vattenkraftsutbyggnaden möttes i Vuollerim.

Mötet-Lilla-Stora-Luleälv-förr

Vårt Uppdrag

LVR bevakar Lule älvdals vattenmiljöfrågor. Vi tar
tillvara lokal kunskap, fungerar som ett kontaktnät
för att ge och ta emot information om vattenförvaltningsfrågor
och bidrar med förslag på
prioriterade åtgärder i avrinningsområdet.

Stöd Vårt Arbete

Luleälvens Vattenråd finns för att främja Luleälven och för att bidra till en levande älvdal. Ifall du har intresse i dessa frågor och vill vara med att påverka beslut om hur våra gemensamma vatten förvaltas är du välkommen att bli medlem.