Robert Westin diskuterar Vattenfalls miljoninvestering i reglerade älvar

I en intervju med Morgon i P4 Norrbotten, har Robert Westin, styrelsemedlem i LVR, delat med sig av sina tankar och förhoppningar gällande Vattenfalls satsning på Luleälven. Ett anslag på 65 miljoner kronor har öronmärkts för att revitalisera den akvatiska miljön i våra reglerade älvar, till förmån för biologisk mångfald samt vandring för olika fiskarter. En stor del av dessa pengar kommer att gå till sargade Luleälven.

Robert fick ge sin syn på detta och vad det skulle kunna innebära för besöksnäringen och sportfisket efter älvdalen. För de som vill ta del av Roberts perspektiv i sin helhet besök följande sida: https://fb.watch/o56zHhFSik/

Luleälvens vattenråd väntar spänt och hoppas att det blir verkstad av initiativet. Det har tidigare gjorts liknande utredningar som inte har haft någon betydande effekt för älvdalen.

Bli en del av konversationen och dela med dig av dina tankar om denna utveckling.