LVR föreläser under Jokkmokks marknad 2024

Styrelsen har haft möte och planerar för medverkan på Jokkmokks marknad 2024 som har tema: Hållbarhet – Nu och för framtiden. Stellan Hamrin och Siri Lundström kommer att hålla en föreläsning i hörsalen på Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum på fredag 2 februari kl 16.15–17.00. Titel “Lax eller torrfåra? Om Europas bästa laxälv igår, idag och imorgon”. Vi undersöker också möjligheterna att hyra tältplats på marknadsområdet.

Gällande regeringens paus av miljöprövning av vattenkraft, så har deras beställda utredning kommit. Fokus ligger ensidigt på produktion och att domstolar ska få ytterligare utökade möjligheter att undanta vattenkraften från miljöhänsyn. Effekterna på lokala samhällen, ekosystem och biologiska värden saknas. Svenska kraftnäts rapport: https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2023/slutrapport-20230926-nap-vattenkraft.pdf

Den 14 november kommer ordförande Siri Lundström att delta på “Länsstyrelseveckan” i Luleå. https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—norrbotten/2023-09-05-vattendelegationens-referensgruppsmote-i-bottenviken.html

Styrelsen arbetar vidare med att nätverka, informera om vattenrådet och ta kontakter efter inspel under vår medverkan i Boden på Miljö- och skördemarknaden i augusti. Bland annat gällande stora erosionsproblem för boende längs älven som accelererat efter omfattande kalavverkningar och ökad korttidsreglering i älven.

Vi ser fram emot att möta er på Jokkmokks marknad och engagera oss tillsammans i dessa viktiga frågor. Låt oss samarbeta för en hållbar framtid.