Luleälvens vattenråd: ny medlem, viktiga möten och engagemang för Vattendirektivet

Efter det senaste styrelsemötet i Luleälvens Vattenråd (LVR) vill vi dela några viktiga uppdateringar med våra medlemmar och intressenter.

Vi är mycket glada över att kunna meddela att Jokkmokks kommun officiellt har blivit medlem i LVR. Detta stärker vårt arbete och vårt mandat att verka för älvens bästa.

En viktig händelse som står i vår kalender är mötet den 12 december med landshövdingen i Jokkmokk. Vid detta tillfälle kommer vi även att träffa representanter från Vaisa sameförening och Jokkmokks kommun för att diskutera frågor som rör Luleälven.

LVR har också varit aktiva under Jokkmokkdagarna i Huddinge, där vi hade möjlighet att informera besökarna om Luleälven, EU:s vattendirektiv och vårt arbete. Vi delade också ut informationsfoldrar för att öka medvetenheten.

Framöver ser vi fram emot att delta i “Silver and Pearls” – en konferens om lax och flodpärlmussla som äger rum i Luleå den 7–8 november, där våra egna Robert Westin och Siri Lundström kommer att delta. Hälsa gärna på oss om ni är där!

Till sist vill vi uppmärksamma Siri Lundströms debattartikel för Älvräddarna om den nya utredningen gällande miljöprövning av vattenkraft. Artikeln, som tar upp våra synpunkter på hur vattenkraften bör hanteras i relation till lokalsamhällena och miljön, har publicerats i NSD, Folkbladet och VästerbottensKuriren. Se länkarna nedan för att klicka vidare till artiklarna.
https://www.folkbladet.nu/2023-10-21/vattenkraft-far-inte-ga-fore-lokalsamhallena-96f19
https://www.vk.se/2023-10-07/debatt-gor-vattenkraften-miljomassigt-hallbar-ca033?
https://nsd.se/debatt/artikel/acceptera-de-planetara-granserna/rm1v6d6r

Vi uppskattar ert stöd och ser fram emot att fortsätta vårt arbete för en hållbar framtid för Luleälven.