Uppdatering från Bodendagarna – en helg fylld med engagemang och värdefulla möten

Hej kära följare och vänner!

Det var en intensiv och fantastisk helg i Boden, och jag är glad att kunna dela med mig av allt som hänt under våra Bodendagar.

Fredagen sparkades igång med Kurt, Stellan och Hendrik närvarande på Bodenmarknaden, medan Siri deltog i en kommundag i Jokkmokk med fokus på hållbart skogsbruk.

Lördagen bjöd på ytterligare interaktion på Bodenmarknaden med Kurt, Stellan och Siri, dock behövde Siri ge sig av vid halv två för att delta i ett viktigt styrelsemöte med Älvräddarna.

På söndagen fortsatte engagemanget när vårt team återigen var på Bodenmarknaden. Siri, å andra sidan, deltog i årsmötet för Älvräddarna i Robertsfors. Kvällen blev extra speciell när Kurt och Stellan hämtade Siri och de alla träffade delar av styrelsen för Älvräddarna.

Under helgens gång har vi träffat otroligt många inspirerande personer och haft riktigt givande samtal. Ett särskilt omnämnande till Stellan för hans innovativa boll-hink-idé som lockade så många att rösta och engagera sig. Bollhinkarna var en inbjudan till samtal och att rösta mellan “JA” till att restaurera Lule älv enligt Vattendirektivet, eller “NEJ” = låt även vara i nuvarande skick. Med 255 bollar i den gröna “Ja”-hinken och ingen i den röda “Nej”-hinken, blev det klart att många delade vår syn på Lule älvs framtid. Genom detta interaktiva sätt, lyckades vi locka folk till meningsfulla diskussioner och upplysa om vikten av restaurering av Lule älv enligt Vattendirektivet.

Goda nyheter – vi välkomnade 13 nya medlemmar under helgen! Vi ser fram emot att engagera oss ännu mer med er alla. 

Men vistelsen handlade inte bara om marknaden. Vi hörde gripande berättelser som Stellan samlade in – om effekterna av kalhuggning på vatten och om kraftig erosion längs älven både på öar utanför mynningen och längs älvdalen uppströms Boden. 

Den aktuella sträckan av älven är riskklassad av MSB, men tyvärr lågprioriterad. På södra stranden har förändringar orsakat torrlagda brunnar och förödande erosion, med lera och träd som sköljs ut i älven. Dessa alarmerande förändringar korrelerar med omfattande avverkning i området. Vi har därför beslutat att kontakta de ansvariga myndigheterna för en noggrann utredning. Samtidigt spelar klimatförändringarna och Vattenfalls vattenhantering en avgörande roll i denna utmaning. Speciellt med tanke på Luleälvens unika magasinkapacitet som potentiellt kan reglera flödet och minimera skador.

Vårt besök hos Viola och Olle i Porjus var också upplysande. Diskussioner om Vaisa sameförening, situationen i Akkajaure, och en viktig skrivelse till EU-kommissionen var några av de ämnen som togs upp.

Sammantaget har dessa dagar varit fyllda med lärande, engagemang och viktiga samtal. Stort tack till alla som deltog och stödde oss! Tillsammans gör vi skillnad.

Vi ses nästa gång!

Med värme,
Luleälvens vattenråd