Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft 

I kommentaren på Vattenfalls hemsida står det: “Givet det rådande säkerhetsläget pågår ett omfattande arbete med att uppdatera och implementera säkerhetsskyddsföreskrifter för säkerhetsklassad verksamhet i Sverige, som produktion och distribution av energi.  

Den 21 oktober 2022 inledde SvK en tillsyn av hur Vattenfall Vattenkraft efterlever de nya administrativa kraven i säkerhetsskyddslagen och anslutande föreskrifter, som bland annat rör säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsavtal samt samråd inför vissa förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal.”

Läs den fullständiga kommentaren här.