Kurt har skickat en skrivelse till riksdagen och regeringen

Luleälvens Vattenråd styrelseledamot, Kurt Lundström har skickat en skrivelse till riksdagen och regeringen. Se nedan för skrivelsens innehåll.

Till samtliga riksdagsledamöter och ordförande i utskott

Jokkmokks Marknad 1-3:e februari 2024: “Lax eller torrfåra? Europas bästa laxälv igår, idag och imorgon.

Fredag 2 feb kl. 10 presenterar författaren Jannete Hentati boken “Älven i mig” på Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum , Jokkmokk. En personlig berättelse om Luleälven: om vattenkraften och elektriciteten, om utveckling och exploatering, men också om människor, minnen och rötter. Det handlar om Sveriges moderna historia – om både de vinster och förluster som följt och fortfarande följer i spåren av älvens utbyggnad från ett fritt flödande vattendrag till en högt värderad kraftkälla i det svenska nationella elsystemet.”

På samma dag mellan kl. 16.15–17.00 informerar Luleälvens Vattenråd, LVR, bland annat om Letsi Pilotprojekt och minitappning. Enligt EU:s krav på grön energiär ett minikraftverk i Letsi för ”spillvatten” motiverat. En utvärdering från nya regeringen gällande Letsi Pilotprojekt emotses.

Årliga miljardintäkter till staten men vikande skatteunderlag/ekonomi lokalt då ungdomarna flyttar söderut.

Enligt SCB hade Jokkmokk från år 1900 en tillväxt från 4 372 invånare till 11 533 invånare år 1960. Därefter oavbruten befolkningsminskning till nivån 4 749 invånare vid slutet av år 2023. Nivån som gällde år 1900 närmar sig snabbt.

Fram till år 1960 utgjorde de tre Luleälvarnas vattenflöde ur försörjningssynpunkt bygdens livsnerv tack vare fungerande fiskvandring. Undertecknad deltog som 22-åring vid det historiskt sista laxfisket vid Porsiforsen år 1960. Från år 1960 byggdes i Jokkmokks kommun kraftverken Porsi, Letsi, Akkats, Randi, Parki, Seitevare, Messaure, Ligga, Harsprånget, Porjus, Vietas och Ritsem. Till Gällivare kommun hör 50% andel av vardera Vietas och Ritsem. I Luleälvens sista sträcka fram till mötet med Bottenviken uppfördes kraftverken Boden, Vittjärv och Laxede som tillhör Bodens kommun. 

Politiker och beslutsfattare ombeds beakta den förda kampen gällande genomförandet av Letsi Pilotprojekt, vilket skulle ge positiva effekter på älven som livsnerv, bygde- och befolkningstillväxt, dvs. förstärkning av skatteunderlag. Gällande kommunens naturresurser konstaterar Jokkmokks kommunalråd i tidningsartikel ”att myndigheterna tar och tar utan att ge någonting tillbaka. Det liknar 1600-talet”.

Regeringen uppmanas utreda och bevilja Letsi Pilotprojekt finansierat med medel som tillförts och fortsättningsvis tillförs till statskassan från vattenkraften inom Jokkmokk. 

Kurt O Lundström (från Vuollerim och 1930-talist)

Torpvägen 12

147 63 Uttran