Kallelse årsmöte 2024-03-20 Luleälvens Vattenråd 2024

Plats: Zoom via länk https://us02web.zoom.us/j/7906596314

Tid: onsdag 20 mars 2024, kl 19.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Godkännande av dagordning
 3. Behörigt utlyst
 4. Val av mötesordförande och sekreterare 
 5. Medlemmar 
 6. Verksamhetsberättelse och bokslut*
 7. Förslag ledamöter: Siri Lundström (2 år), Stellan Hamrin (1 år), Hendrik Andersson (Boden 2 år), Harry Salmgrén (1 år), Susanna Fjällström (2 år), Jenny Hedén Malm (Stockholm/Barcelona, 2 år), Viola Valkeapää (Sirges sameby Porjus, 2 år), Johan Jansson (Harads, 2 år).
  Suppleanter: Kurt Lundström (1 år), Olle Utsi (Sirges sameby Porjus 2 år), Robert Westin (Harads, 2 år).
 8. Val av ordförande
 9. Val av ledamöter
 10. Val av suppleanter och revisor
 11. Föreningens verksamhet
 12. Övriga frågor 
 13. Mötets avslutande 

Verksamhetsberättelse Luleälvens Vattenråd LVR 2023

Stadgar