Luleälvens vattenråd diskuterar strategier för att nå ut till boende längs älven

På LVRs styrelsemöte den 2 maj diskuterade vi strategier för att nå ut till boende längs älven, få fler medlemmar och göra oss kända i länet. Vi behöver informera om att vi vill få en restaurerad Lule älv – enda sättet att få restaurera älven i samtidigt som vi producerar el, är att få riksdagen att ändra nuvarande riksdagsbeslut att inte miljöanpassa elproduktionen.

Vi planerar att återkomma med förslag till öppna medlemsmöten.

Gällande Vattenfalls förslag att effektivisera kraftverken/turbinerna: Det är bra att restaurera och effektivisera (fler turbiner) men det är en nackdel om det innebär värre störningar som mer korttidsreglering/större amplitudskillnader och att det blir ”dyrare”/ännu mindre spillvatten i torrfårorna. Ett förslag skulle vara att restaurera pumpkraftverk, som från Malgomaj till Umeälven. Det skulle fungera som kompensation om man släpper vatten i torrfårorna, och för att reglera vattenflödet.