Ordförande i Luleälvens Vattenråd intervjuas i NSD (Norrländska Socialdemokraten)